Leoizem

Leo klub Ptuj

Leo klubi so svetovna, dobrodelna, nepolitična in nereligiozna organizacija. Leoizem ali LEO gibanje je nastalo kot ideja LIONS klubov, da ustanovijo dobrodelna združenja mladih s ciljem pomagati svojim vrstnikom. Leo klubi tako združujejo mlade ljudi med 16. in 30. letom, ki so pripravljeni pomagati tistim, ki so pomoči potrebni. Člani delo opravljajo prostovoljno oz. brez plačila. Odzovejo se tudi ob nenadnih dogodkih in naravnih katastrofah.

Vsak Leo klub deluje v svojem ožjem in širšem domačem okolju, tako da organizira različne akcije, kot so delavnice, tečaji, koncerti, plesi, dražbe, razstave in podobno, vse z namenom zbiranja denarnih ali materialnih sredstev za pomoči potrebnim posameznikom, družinam, in različnim skupinam. Klubi se tudi vključujejo v vzgojno izobraževalne programe zavodov in pomagajo njihovim varovancem.

Kratica LEO izhaja iz angleške besedne zveze »Leadership, Experience, Opportunity« (vodenje, izkušnje, priložnost), kar je tudi vodilo delovanja Leo klubov. Članstvo v Leo klubu je namreč za mlade priložnost, da prevzamejo odgovornost in se naučijo vodenja, ter priložnost, da si naberejo izkušnje. To se odraža predvsem v timskem delu, na katerem temelji delovanje Leo klubov.

Namen Leo gibanja je s prijateljskim združevanjem članov društva razvijati in pospeševati medsebojno razumevanje in spoštovanje ter zavzemati se za svobodo človeka in duha, za kulturni, socialni in splošni razvoj družbe ob doslednem spoštovanju pravnega reda Republike Slovenije kakor tudi pravil mednarodnega združenja Leo klubov.